Workshop ‘De juiste uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. Hoe doe je dat?’

Workshop ‘De juiste uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. Hoe doe je dat?’

 

Wat leer je?

Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is in 2017 van start gegaan. Op basis van alle rapportages van volmachtgevers en accountants is zo langzamerhand duidelijk geworden wat er van de gevolmachtigde wordt verwacht bij de uitvoering van het Werkprogramma. De uitvoering speelt een cruciale rol met betrekking tot de beheersing en continuïteit van de volmachtrelatie.

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan onder meer de volgende aspecten:
– Hoe en wanneer voer je het Werkprogramma uit op VolmachtBeheer?
– Wat zijn de normen?
– Welke documenten moet je als bewijsmateriaal bijvoegen?
– Hoe ga je om met concurrentiële informatie?
– Hoe ziet het accountantsprotocol er uit?
– Hoe organiseer je een efficiënte werkwijze?

Voor wie?

Voor iedereen die taken moet uitvoeren met betrekking tot het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, dus feitelijk leiders, volmachtbeheerders, acceptanten, schadebehandelaren, systeembeheerders, compliancemedewerkers, fraudecontactpersonen, etcetera.

 

  • Date: 21-4-2020
  • Time: 09.30 – 12.30 uur
  • Phone: 06 12 01 07 64
  • Address: Vervallen door coronavirus, zie webinars