Portefeuillemanagement voor starters

Portefeuillemanagement voor starters

Vind je leuk om inzicht te hebben in de resultaten van een portefeuille? Hoe je een analyse uitvoert, oorzaken kunt benoemen, maatregelen kunt definiëren en een financiële doorrekening kunt maken? Om dat te kunnen doen, moet je als basis voldoende kennis hebben van begrippen. Dat leer je allemaal tijdens de online-training ‘Portefeuillemanagement voor starters’.
 
Voor wie is de training?
Voor iedereen die in haar of zijn werk te maken heeft met resultaatbeoordeling en schadelastbeheersing. Dus onder andere voor:

 • Volmachtbeheerders
 • Acceptanten
 • Schadebehandelaars
 • Relatiebeheerders

 
Wat kun je verwachten?
 
Deel 1
Het eerste deel bestaat uit het je eigen maken van verzekeringstechnische begrippen. Dat is de basis voor het begrijpen van cijfers en het maken van een portefeuilleanalyse. Bij verzekeringstechnische begrippen moet je denken aan:

 • Geboekte premie
 • Verdiende premie
 • Bestandspremie
 • Netto premie
 • Boekjaar
 • Schadejaar
 • Tekenjaar
 • Betaalde schade – gereserveerde schade – verhaalde schade – schadelast
 • Gemiddelde schade
 • Schadefrequentie
 • IBNR en IBNER
 • Uitloop
 • Schadedriehoek
 • Combined Ratio
 • Break-even combined ratio
 • Schaderatio
 • Combined Operating Ratio

 
Deel 2
Nu je alle verzekeringstechnische begrippen kent, kunnen we de portefeuilleanalyse gaan maken. Wat leer je bij dit onderdeel:

 • Het stappenplan
  • Waar zit de pijn?
  • Wat zijn de oorzaken?
  • Welke maatregelen kun je nemen?
  • Wat leveren de maatregelen financieel op?
 • Welke onderdelen komen in aanmerking voor de analyse?
 • Analyseren volgens de trechtermethode
 • Beoordelen van een driejaarsgemiddelde
 • Trends herkennen
 • Hoe voer je naselectie uit?
 • Welke informatie uit de VRA heb je nodig?
 • Hoe stel je een rapportage op?

 
Wie geeft de training?
De training wordt gegeven door Jan van de Veen, specialist op het gebied van portefeuillemanagement. Hij introduceerde portefeuillemanagement in het volmachtkanaal en is de bedenker van de Volmacht Resultaat Analyse. Jan van de Veen maakt portefeuilleanalyses voor volmachtgevers en gevolmachtigden.
 
Whitepaper portefeuillemanagement
Je ontvangt de digitale whitepaper waarin alle onderdelen staan beschreven plus een format voor het opstellen van een portefeuilleanalyse.
 
Wanneer
De online training  is verdeeld over twee data:

 • 21 april 2022 – Deel 1: Kennis van verzekeringstechnische begrippen.
 • 26 april 2022 – Deel 2: Portefeuilleanalyse

 
Tijd
09.30 – 12.30 uur (beide onderdelen)
 
Investering
Je investering voor beide onderdelen bedraagt € 150,-
 
Na de inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de link die je toegang geeft tot de online-training

Aanmelden

  • Date: 21-4-2022 - 26-4-2022
  • Time: 09:30 - 12:30 uur
  • Phone: 06 12 01 07 64
  • Address: Online workshop