Wat doen wij

Volmachtadvies

Het volmachtbedrijf staat midden in een veranderende wereld. In die wereld moeten volmachtgevers en gevolmachtigden zich opnieuw positioneren. Dat vraagt om innovatiekracht en een blijvende ontwikkeling van mens & organisatie.

De verhoogde kwaliteitseisen van toezichthouders en volmachtgevers vragen om een vernieuwende inrichting van de volmachtorganisatie. Wij noemen dat ‘Andersom organiseren’. Nieuwe eisen en programma’s niet separeren maar juist integreren in de volmachtorganisatie. Wij geloven dat er voldoende toekomstperspectief is voor volmachtbedrijven, van klein tot groot ,die organisatievernieuwing als een uitdaging zien. Daar is visie en strategisch inzicht voor nodig. Wij helpen om de juiste keuzes te maken.

JV Impuls zet zich in op verschillende gebieden

Organisatieadvies

Wij geven organisatieadvies in brede zin. Het spreekt het meest tot de verbeelding door voorbeelden te noemen:

  • Strategisch onderzoek voor verzekeraars die overwegen om actief te worden in het volmachtkanaal
  • Haalbaarheidsonderzoek voor bedrijven die overwegen om gevolmachtigd agent te worden
  • Inrichting volmachtorganisatie voor volmachtgevers en gevolmachtigden
  • Strategische heroriëntatie voor volmachtgevers en gevolmachtigden
  • Keuze voor maatschappijproducten of eigen producten
  • Keuze voor 100% tekening en/of pooltekening
  • Het Werkprogramma Risicobeoordeling Volmachten implementeren in de volmachtorganisatie waardoor het waarde toevoegt aan de kwaliteit van de volmachtorganisatie

Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

Het WRV is een belangrijk middel om de kwaliteit van de volmachtorganisatie te verhogen en meer grip en controle te krijgen op de activiteiten. De uitvoering van het WRV is weliswaar een verplichting vanuit de toezichthouder en de volmachtgevers maar het uitgangspunt moet zijn dat je het als gevolmachtigde zelf moet willen, want werken vanuit een verplichting is een slechte motivator. Het WRV leent zich er trouwens prima voor om door te slaan in wet- en regelgeving maar dan schiet het z’n doel voorbij. Wij kiezen voor een pragmatische aanpak.

Hoe doen we dat?

De kracht zit niet alleen in de uitvoering maar vooral in de organisatie. Draagvlak en kwaliteitsverbetering ontstaat door het WRV in de volle breedte van de volmachtorganisatie te integreren. Maak medewerkers deelgenoot van het WRV en maak hen taakeigenaar. Eigenaarschap leidt tot verbluffende resultaten. Per categorie, passend bij hun competenties kun je taakeigenaren benoemen en maak hen vanuit roleigenaarschap verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van de taak. Het resultaat is dat de uitvoering van het WRV veel minder tijd vraagt en de kwaliteit is veel beter.

Wij hebben de workshop ‘Andersom organiseren van het WRV’ op de plank liggen om medewerkers te trainen in het ontwikkelen van taakeigenaarschap en hun rol binnen het WRV-team.

Het Volmachtkwaliteitshandboek ‘Mijn Impuls’ hebben wij ontwikkeld om de uitvoering van het WRV veel eenvoudiger te maken. Je vindt er op maat gemaakte procesbeschrijvingen van alle taken van het WRV. ‘Excelletjes’ behoren tot het verleden want wij hebben ‘slimme’ formulieren ontwikkeld waardoor je bijvoorbeeld interne audits beter en sneller kunt uitvoeren.

‘Mijn Impuls’

Geef medewerkers middelen om de excelleren in kwaliteit en creativiteit. Dat was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van ons Volmachtkwaliteitshandboek ‘Mijn Impuls’. Een dynamisch en overzichtelijk volmachtkwaliteitshandboek met alle volmachtinformatie op één plek. En zo ontdekten wij als eerste Scienta als een passend en innovatief software platform voor de ontwikkeling van ‘Mijn Impuls’. ‘Wij kennen Scienta als geen ander en maken daarin optimaal gebruik van de mogelijkheden. Handig zijn de ‘slimme’ formulieren waardoor een logische workflow ontstaat.

Door de volmachtactiviteiten vanuit de praktijk te beschrijven en voor iedereen toegankelijk te maken, ontstaat er uniformiteit, je maakt minder fouten en je werkt sneller.

Ontdek wat ‘Mijn Impuls’ voor jou oplost.

Volmachtaudit

Voor volmachtgevers voeren wij aanstellings- en maatschappijaudits uit. Dat doen wij vanuit een pragmatische visie. Naast het algemene deel besteden wij vooral aandacht aan het maatschappij-specifieke gedeelte, zoals het naleven van de acceptatie- en schadebehandelingsrichtlijnen & limieten.

Wij voeren maatschappijaudits uit die volledig in lijn zijn met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten zodat dubbele werkzaamheden worden voorkomen.

Naast de maatschappijaudits voeren wij ook audits uit op de uitvoering van het Werkprogramma Risicobeoordeling Volmachten om vast te stellen of de taken zijn uitgevoerd conform de gedefinieerde beheersingsmaatregelen.

Lees meer

Bij de aanstellingsaudits onderzoeken wij of de gevolmachtigde in het kader van de uitbesteding voldoende beheersingsmaatregelen heeft genomen. Wij kijken onder anders naar organisatie-inrichting, vakbekwaamheid en of voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Bovendien kunnen wij een onderzoek doen naar het rendement van de volmachtportefeuille.

  • Aanstellingsaudits
  • Audits op het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
  • Maatschappijaudits

Portefeuillemanagement

Portefeuillemanagement is een fundamentele taakvan de gevolmachtigde. Portefeuillerendement speelt een bepalende rol bij een toekomstvaste volmachtrelatie.

Portefeuillemanagement zit in de genen van JV Impuls. Jan van de Veen is de bedenker van de Volmacht Resultaat Analyse en hij heeft het vak portefeuillemanagement geïntroduceerd in het volmachtkanaal. Zowel voor gevolmachtigden als voor volmachtgevers voeren wij portefeuilleanalyses uit. Ieder jaar organiseren wij trainingen voor beginners en gevorderden.

Trainingen

Onze trainingen zijn altijd gericht op het vergroten van vaardigheden en deskundigheid. Jan van de Veen is opgeleid als trainer/coach en gecertificeerd in de DISC methode. DISC geeft inzicht in onze voorkeuren in gedrag en communicatie en geeft inzicht in onbewuste drijfveren en onderliggende behoeften. Met deze inzichten kom je als volmachtteam tot betere resultaten.

Onze trainingen worden gegeven op de kantoorlocatie van JV Impuls. Trainingen kunnen ook incompany worden georganiseerd.

Bekijk het trainingsoverzicht.

Volmachtkwaliteitshandboek Mijn Impuls

Trainingen

JV Impuls geeft trainingen voor medewerkers van volmachtkantoren en volmachtgevers. Jan van de Veen is professioneel trainer en legt een unieke verbinding tussen met zijn ruime ervaring in de verzekeringsbranche en het trainersvak. De trainingen zijn altijd gericht op onderwerpen die een directe link hebben met het mooie volmachtvak.