Wie zijn wij

Wie is JV Impuls

Wij zijn een consultancybedrijf dat uitsluitend werkzaam is binnen het volmachtkanaal, zowel voor gevolmachtigden als volmachtgevers. Eigenaar van JV Impuls is Jan van de Veen. Binnen JV Impuls zijn verschillende ZZP-ers actief vanuit hun eigen specialisatie zoals volmachtaudit, PARP, ICT.

Wij werken vanuit onze kernwaarden:
GedrevenBetrokkenDeskundigResultaatgericht.

Dit zijn geen papieren kreten; het zit in onze DNA en wij zijn altijd aanspreekbaar op onze kernwaarden.

Kenmerkend voor JV Impuls is de pragmatische aanpak. Wij werken niet vanuit een primaire compliance denk- en handelswijze. Dit slaat een organisatie dood en het werken wordt er zeker niet leuker op. Voor ons staat de volmachtorganisatie centraal. Zorgen dat je beter en sneller kunt werken waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving. Door volmachtactiviteiten niet de separeren maar juist te integreren in de processen en mensen in brede zin betrokken te maken bij de volmachtactiviteiten. Dat resulteert in een kwaliteitsverbetering en mensen ontdekken meer plezier in hun werk.

 • 1978

  Technisch Adviseur

  In 1978 ben ik gestart in het verzekeringsbedrijf als technisch adviseur. Toen ontdekte ik al snel dat het maken van een risico-inventarisatie en analyse een essentieel onderdeel is van het acceptatietraject. In die tijd was er nauwelijks sprake van functiescheiding. Naast het maken van risico-inventarisaties/analyses, had ik ook de bevoegdheid voor acceptatie en schaderegeling. Het heeft mij het inzicht gegeven dat een goede acceptant wordt geboren vanuit de schadebehandeling.

 • 1990

  Hoofd Verzekeringstechniek

  Als hoofd verzekeringstechniek deed ik mijn eerste managementervaring op door leiding te geven aan alle afdelingen schadeverzekeringen. Het waren ook mijn eerste stappen in herverzekeringsland. Hier leerde ik het vak portefeuillemanagement en was op dit vlak enkele jaren werkzaam bij een herverzekeraar.

 • 1996

  Directeur Technische Verzekeringen

  Technische verzekeringen is een specialistisch en dynamisch vak. Het waren mijn eerste contacten met de assurantiebeurs. De complexe materie was boeiend maar na een paar jaar groeide de behoefte naar een meer commerciële functie.

 • 1998

  Manager commerciële buitendienst

  Mijn uitdaging om commercieel actief te zijn slaagde toen ik manager van de commerciële buitendienst werd. We ontwikkelden accountplannen en een segmentatiebeleid, hetgeen een commercieel succes werd.

 • 2001

  Directeur Volmachten

  De volgende stap was de benoeming tot directeur volmachten. Dat was een ware uitdaging. De volmachttekening van AXA was zeer verlieslatend. In die tijd werd door de gevolmachtigden geen portefeuille-informatie aangeleverd. Dus het was onmogelijk om oorzaken te achterhalen en juiste maatregelen te nemen. Dat was het moment dat ik de Volmacht Resultaat Analyse (VRA) heb ontwikkeld en ik vond Market Scan bereid om een analysetool te ontwikkelen. Dat is het moment dat de VRA is geboren en portefeuillemanagement een serieus onderdeel werd van het volmachtvak. Bij AXA hebben we de toon gezet in volmachtland en vele initiatieven ontplooid die in veel gevallen een vervolg hebben gekregen.

 • 2007

  Partner / Directeur bij Market Scan

  Toen AXA de Nederlandse markt verliet, ben ik partner/directeur geworden bij Market Scan met als doel het gebruik van de VRA te intensiveren en meer verzekeraars enthousiast te maken voor de VRA. Na drie jaar maakten vrijwel alle volmachtverzekeraars gebruik van de VRA.

 • 2010

  Start JV Impuls

  Ik had de behoefte om breder actief te zijn in het volmachtkanaal vanuit een adviesrol. Dat betekende de start van JV Impuls. Daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Als volmachtconsultant voel ik mij als een vis in het water en heb veel opdrachten mogen uitvoeren voor gevolmachtigden en volmachtgevers. Ik zie het als een uitdaging om volmachtorganisaties en de mensen op een hoger plan te brengen.