Volmachtkwaliteitshandboek Mijn Impuls

'Mijn impuls'

Al je interne volmachtinformatie op één plek
Wij geloven dat mensen effectiever zijn wanneer ze over de juiste informatie beschikken. Met ‘Mijn Impuls’ zorg je dat die kennis en informatie op de meest eenvoudige manier beschikbaar is. Met ‘Mijn Impuls’ verbind je mensen en informatie met elkaar.

Werkprogramma Risicobeoordeling Volmachten (WRV)

Onze drijfveer om ‘Mijn Impuls’ te maken was de komst van het Werkprogramma Risicobeoordeling Volmachten (WRV). Om de vele taken van het WRV op een juiste manier uit te voeren, moet je beschikken over een kwaliteits- en procesmanagementsysteem. Dat hebben we met ‘Mijn Impuls’ bereikt. ‘Mijn Impuls’ is volledig afgestemd op het WRV. Je vindt een procesbeschrijving van alle taken en de procedures worden volledig op maat gemaakt. Specifieke informatie van de volmachtgevers, zoals richtlijnen & limieten is ook in ‘Mijn Impuls’ opgenomen.

Handig zijn de ‘slimme’ formulieren, Een voorbeeld zijn de auditformulieren voor de interne audit acceptatie schade. Uitvoeren en opslaan binnen Scienta. Geen overbodige vragen maar altijd toegespitst op het soort verzekering waardoor een interne audit veel sneller en beter uitgevoerd kan worden. Zo ga je van ‘vinken’ naar ‘vonken’.

Dus als je ‘Mijn Impuls hebt, kun je zeggen: “Zo werken wij!”

Efficiënt, compleet en innovatief

Je geeft medewerkers middelen om te excelleren in kwaliteit en creativiteit. En bovendien ga je veel efficiënter werken. Met de module ‘Werkprogramma’ kun je alle taken snel en conform de eisen van de volmachtgevers uitvoeren.

‘Mijn Impuls’ is compleet en innovatief. Iedere maand draaien wij een update waardoor ‘Mijn Impuls’ altijd actueel blijft.

Heb je al een handboek op het platform Scienta? Dat is geen probleem. Wij zorgen voor een kosteloze overstapservice. En je krijgt de gratis workshop ‘Andersom Organiseren’. Dan helpen wij je om de uitvoering van het WRV te integreren in je volmachtorganisatie voor een extra kwaliteitsimpuls.

Maak je volmachtorganisatie slimmer met ‘Mijn Impuls’

  • Alle volmachtinformatie centraal op één plek
  • Gebruiksvriendelijk
  • Voldoet aan wet- en regelgeving
  • Prettig en efficiënt werken met ‘slimme formulieren’, bijvoorbeeld voor interne audits.
  • Snel en beter het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten uitvoeren
  • ‘Mijn Impuls’ is altijd actueel

Volmachtkwaliteitshandboek Mijn Impuls aanvragen