Meer is minder

De kop van deze blog heb ik niet zelf bedacht. Nee het is de titel van een boekje dat in 2007 is geschreven door mijn oude vakvriend Kees Dullemond. Kees is organisatieadviseur in de verzekeringsbranche en we hebben samen prachtige strategiesessies in volmachtland gehouden. Kees Dullemond schreef het boekje ‘Meer is minder’ als gevolg van zijn reis naar de Okavango Delta in Botswana. Het gaf hem het inzicht hoe groot het contrast is tussen de wereld van de natuur en de wereld van mensen.

Het boekje staat nog steeds in mijn boekenkast en de titel is nooit uit mijn hoofd verdwenen. Ik moest direct aan de titel ‘Meer is minder’ denken toen het Coronavirus echt de kop op stak. Nu staan we voor het voldongen feit dat meer voelbaar minder is. Ook in de wereld van verzekeraars en financiële dienstverlening is het in feite nooit genoeg. Elk jaar moet er geplust worden en schaalvergroting is aan de orde van de dag. Is dat allemaal zo fijn voor de klant. Integendeel, het heeft de afstand tot de klant alleen maar groter gemaakt. Groei realiseren is zo’n beetje de belangrijkste economische wet maar de hunkering naar alleen maar meer houdt deze wereld niet vol.

Het coronavirus lijkt op het eerste gezicht misschien minder desastreus uit te pakken voor de financiële dienstverlening. Maar voor veel klanten van de financiële dienstverleners heeft het Coronavirus zeer grote gevolgen en dat raakt ook de financiële dienstverleners en de verzekeraars. In de verzekeringsbranche hebben we de mond vol van Klantbelang Centraal. Maar als ik dat soort boekwerken lees dan gaat het over regeltjes en processen. Nu gaat het om de zachte kant. De klant echt centraal stellen. Er zijn voor de klant waar het kan. Van passief naar proactief. Zoals premier Rutte het zei: ‘’samen komen we deze moeilijke periode te boven”.

Nu we pas op de plaats moeten maken is het een goed moment om als het ware even niet in je bedrijf te werken maar aan je bedrijf te werken. Zodat je met nieuwe inzichten klaar bent voor de toekomst. Een andere toekomst.

Ik wens iedereen heel veel sterkte, moed en vertrouwen in de komende tijd.