Werkprogramma Tips

De laatste week van februari was er bij veel volmachten sprake van werkprogrammastress. In die week moesten meer dan de helft van de werkprogramma’s nog worden ingediend. Wij gaan de volmachten helpen om het in 2020 beter te organiseren maar geven ook tips om de taken op de juiste manier uit te voeren.

Dit jaar komen wij iedere 2 weken met een tip over de uitvoering van de taken van het Werkprogramma Risicobeheersing volmachten. De ene keer zullen wij er een taak specifiek uitlichten maar we gaan je ook vertellen hoe je het werkprogramma efficiënt kunt organiseren en uitvoeren. We staan ook stil bij de interne audit: hoe organiseer je dat en hoeveel polissen en schaden moet je betrekken bij de interne audit en wanneer zijn deelwaarnemingen nodig.
Het werkprogramma 2020 is flink veranderd t.o.v. 2019. Het is beter geworden. De beheersingsmaatregelen zijn specifieker en uitgebreider beschreven. Dit betekent dat je de content en processen niet klakkeloos kunt kopiëren naar 2020. Daarom zullen de werkprogramma-tips je helpen.

Veel volmachten vinden de tijdsinspanning om het werkprogramma goed uit te voeren fors. Het valt best mee, mits je het maar goed organiseert. Dat gaan we uitleggen in de eerste tip die woensdag 25 maart verschijnt.

Wil je het werkprogramma in 2020 goed, efficiënt en tijdig uitvoeren?