Kom naar de bijeenkomst over het accountantsprotocol Volmachten

Wil je meer weten over de rol van de accountant bij het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten en hoe je effectief kunt samenwerken? Kom dan naar de informatiesessie op 27 november.

Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten wordt door veel volmachten als tijdrovend ervaren. En inderdaad het vraagt serieus tijd. Het zijn maar liefst 250 taken die ieder jaar weer op de juiste manier uitgevoerd moeten worden. Maar veel tijd kan bespaard worden door het Werkprogramma breed te implementeren in de volmachtorganisatie en het op de juiste manier te organiseren. De accountant heeft ook een belangrijke rol. Wij hebben de afgelopen tijd veel vragen gekregen over de rol van de accountant, de normering en de uitvoering. De normen voor de accountant zijn op onderdelen specifieker of uitgebreider dan de beheersmaatregelen die vermeld staan in het Werkprogramma. Wat moet je nu hanteren? Daarom organiseert JV Impuls samen met Van Oers Accountancy & Advies een informatiebijeenkomst voor volmachtkantoren. Tijdens deze informatiebijeenkomst geven wij meer inzicht in de werkzaamheden van de accountant  maar ook op welke wijze het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten zo efficiënt mogelijk binnen een volmachtbedrijf georganiseerd kan worden.

Van Oers heeft voor volmachtkantoren een specifieke aanpak en werkwijze ontwikkeld, die doeltreffend en pragmatisch is. Dat willen wij graag laten zien tijdens de informatiesessie op 27 november van 14.00 tot 18.00 uur in Kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13 te Putten. Je bent van harte welkom.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.